Centrum osobního rozvojePár slov o nadacikontaktPrincipy holotropního dýchánípřihláška na akce v roce 2009zajímavé odkazy
Program kurzů
     

Nadace s původním názvem „Nadace pro tvořivost, osobní rozvoj a zdraví„ byla založena a registrována v r.1994; jejími zřizovateli byli PhDr. Ludmila Chrášťanská a Ing. Karel Procházka, CSc.
Cílem nadace bylo podle jejího statutu „vzdělávání člověka v oblasti jeho duševního, duchovního a fyzického rozvoje, k pomoci zdravotně či sociálně ohroženým skupinám i jedincům a ke vzdělávání člověka v oblasti jeho vztahů k životnímu prostředí„.

 takto vypadá statek na Nesměni nyní  

V počátečním období byla hlavní činností nadace rekonstrukce centra v Nesměni, získaného jako dar Lídy Chrášťanské a to za pomoci dobrovolných pracovníků, prostředků získaných z pronájmu centra na kursy a pobyty i darů jednotlivců a organizací.
Především byl vybudován sál pro pořádání akcí a potřebné sociálního zařízení, půdní vestavba pro ubytování, zřízení plynového topení, čističky odpadních vod, úpravy v ovocném sadu a zřízení okrasné a zeleninové zahrady.

Na základě §35 odst.1 zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech byla nadace
v. r.1998 transformována do Nadačního fondu pro osobní rozvoj a zdraví, České Budějovice, Roudenská 14, IČO 60 07 71 66 a zapsána 15.12.1998 do nadačního rejstříku.
Účel nadačního fondu podle jeho statutu je :
Vzdělávání člověka v oblasti jeho duševního, duchovního a fyzického rozvoje, rozvoj jeho harmonických vztahů k lidem, přírodě a zemi, výchova k tzv. prostému způsobu života, šetrnému k Zemi, podpora vzájemné tolerance mezi různými duchovními směry a podpora a rozvoj transpersonální psychologie.
Zřizovateli nadačního fondu jsou původní zřizovatelé Nadace pro tvořivost, osobní rozvoj a zdraví L. Chrášťanská a K. Procházka.


 takto vypadal vnitřek statku po zakoupení  

Nadační fond je v současnosti řízen správní radou ve složení:
Předseda Jaroslav Havlík
členové: Mgr. Lucie Svobodová, Ing. Pavel Kořán, Ing. Karel Procházka , CSc., Ing. Petr Pacovský, Ing. Jaromír Rais
Revizorem je PhDr Milada Blažková.

V minulých letech nadační fond kromě pokračování ve výstavbě a přípravě dalších stavebních úprav zajišťoval i následující akce:

 • Články o tancích univerzálního míru do časopisů Dotek a Literární noviny, vystoupení v TV Nova, pořad o tancích univerz. míru pro rádio Svobodná Evropa a pořad pro českobudějovické vysílání rozhlasu o nadačním fondu, tance univerzálního míru na festivalu Miluj svůj život v Plzni a v Praze, přednášku o rituálech původních národů a o holotropním dýchání v čajovně v Č.Budějovicích, , článek o světovém kongresu "13. indigenous grandmothers" v Regeneraci a tance na festivalu Miluj svůj život a Esoterika
 • Jeden pobytový prázdninový týden pro rodiče s dětmi
 • Pravidelné taneční večery (tzv. tance univerzálního míru z různých náboženských a kulturních tradic) - dvakrát za měsíc v Praze a v Č. Budějovicích
 • Pracovní víkendy a v létě pracovní týden (ráno a večer společný program, dopoledne a odpoledne práce při úpravách centra, zajišťováním dřeva na otop apod.)
 • Společné trávení Silvestra a Nového roku (pro účastníky pracovních pobytů)
 • Nadační fond dále v souladu se statutem vyhověl žádostem několika účastníků o stipendia na akce, pořádané v centru v Nesměni.

Další programy se konají v centru Nadačního fondu pro osobní rozvoj a zdraví. Abychom mohli centrum dále rozvíjet a poskytovat slevy těm, co to potřebují, budeme rádi, když poskytnete Nadačnímu fondu dar, který si ev. můžete odečíst z daní.

Event. finanční dary je možno zaslat na účet Nadačního fondu u GE Money Bank č. 196274475/0600
(IČO nadač. fondu je 60077166).

  Pracovní víkendy

 • pomáhají při výstavbě a údržbě centra i vylepšování okolního prostředí. Jsou organizovány na základě zkušeností z findhornské komunity ve Skotsku.
 • Účastníci neplatí žádný poplatek, za práci je jim poskytnuta strava a společný program. Obvykle je první večer věnován seznámení účastníků a různým hrám (tance, psychohry, meditace), ráno někdy bývá rozcvička (jóga, čínské cvičení, sufi meditace) a večer opět společný program nebo i jen společné pobývání „tady a teď„.
 • O pracovní víkendy bývá velký zájem zejména kvůli spolupráci s podobně založenými lidmi a neformální neopakovatelné atmosféře, kterou všichni účastníci společně vytvářejí.
 • Pracovní víkend probíhá někdy současně s jinou akcí a pak je možné, že účastníci pracovního víkendu se večer, mají-li zájem, spolu s účastníky kursu, s kterými jinak tráví společně i čas jídla, zapojí do programu kursu nebo si vytvoří program zvlášť v jiném prostoru centra.
 • Zájem o pracovní víkend je vždy nutno oznámit předem, po předchozí dohodě je možno přijet i s dětmi. Pracovní oděv a obuv je zapotřebí mít vlastní. O předpokládaných pracích během konkrétního pracovního víkendu je možné se předem informovat (úklid, stavební práce, práce na zahradě, řezání dřeva)
 • Kontakty k pracovním víkendům:
  Linda, tel. 603 207 273
 • termíny pracovních víkendů v roce 2016:
  25.-28.3., 13.-15.5., 17.-19.6., 1.-3.7. nebo 4.-6.7, 16.-18.9.,28.-30.10., 11.-13.11.2016
 • Předem se vždy informujte, zda se daný víkend koná.
 • Po předchozí dohodě s námi je možné přijet pracovat na zahradě nebo při výstavbě domu i v jiných termínech.
 • Vezměte si sebou pracovní oděv a obuv!