Centrum osobního rozvojePár slov o nadacikontaktPrincipy holotropního dýchánípřihláška na akce v roce 2009zajímavé odkazy
Program kurzů
     

klikni pro přesnější mapu
Nesměň je asi 25 km jižně od Českých Budějovic.
Autem z Č. Budějovic
- směrem na Linz, ve Velešíně doleva na Sv. Ján nad Malší, z Ločenic směr Besednice, v Nesměni doleva, u hostince zahnout doleva, asi 400 m za vsí uvidíte osamělý statek.

GPS Loc: 48°48'33.727"N, 14°33'20.141"E

Autobusy z Č. Budějovic odjíždějí ve všední den z autobusového nádraží, které je proti hlavnímu nádraží, směr Besednice v 11.05, 12.45, 15.15, 16.00, 17.15, 18.35 a 22.40 hod. Aktuální jízdní řády si ověřte.
Vystupuje se v Nesměni u Ločenic, projdete vesnicí a u značky Nadace se dáte doleva, centrum je asi 400 m za posledním domem.
Telefon do centra na správce je 724 176 707.

Autobusy zpět do Č. Budějovic v neděli jedou v 12.33, 14.48, 18.58

Není-li uvedeno jinak, začínáme vždy první den ve 20 hod.
a končíme poslední den v poledne.


 
AKCE NA ROK 2018  Holotropní dýchání  
  Kde: Nesměň u Českých Budějovic
 
  Kdy: 26.-28.1.  
  Vložné: 3000 Kč  
   

S facilitátory vyškolenými prof. Grofem: MUDr. Jaroslavem Kursou, PhDr. Lídou Chrášťanskou a Ing. Petrem Pacovským.

Kombinací uvolnění, zrychleného dýchání, hudby a práce s tělem nastává změněný stav vědomí, který umožňuje kontakt s hlubšími vrstvami naší psychiky. Při tomto kontaktu se můžeme potkat s naší vnitřní moudrostí, získat náhled na sebe i na to, co se nám děje. Zároveň je podporována samoléčebná schopnost našeho podvědomí. Důležité jsou i nové zážitky a síla emoční energie skupiny.


 

  Energie, cítění, samoléčení  
  Kde:

Nesměň u Českých Budějovic

 
  Kdy:

9.-11.2.

 
  Vložné: 2000 Kč  
   
 

S Dr. Jiřím Návarou.

Normální je být zdravý, vyrovnaný, spokojený. Pokud tomu tak není, je někde v nás "něco" špatně. Ono "něco" se nechá pojmenovat různě - aura, energie, čakra, ..či třeba zvýšená hladina cukru. Zdrojem nevyvážeností jsou většinou psychické, ale i genetické, epigenetické, biologické faktory.
My se budeme učit hledat původ problémů, odstraňovat vnější projevy a hlavně definovat měřitelné hodnoty a ty měřit. Budeme objevovat vnitřní citlivost darovanou každému z nás do kolébky, bez použití medikamentů trénovat navracení buněk, orgánů i těla zpět do stavu homeostáze.
Naším cílem bude pomocí různých mentálních cvičení proniknout k jádru nedokonalosti, očistit ho a vrátit mu vitalitu. Naším cílem je nastolení opětovné harmonie v tělesných funkcích. Jak zdraví jsme, je jen a jen na nás.
Víkend s Dr. Návarou jsme zařadili zejména díky osobní zkušenosti L. Chrášťanské - "V poslední době mi jeho metody i přístup po zdravotní stránce velmi pomáhají."
 

  Základy šamanského léčení a hledání silového zvířete  
  Kde:

Nesměň u Českých Budějovic

 
  Kdy:

16.-18.2.

 
  Vložné: 2900 Kč  
   

S Ing. Karlem Fullerem.

Šamanismus je velmi přirozenou a hodnotnou individuální zkušeností, jak zlepšit své vědomí a vnímání světa, jak zvýšit kvalitu svého života a objevit nekonečný potenciál svého sebeléčení.

V tomto semináři se naučíme základům šamanské práce a šamanského cestování. Šamanské cestování je jedním ze základních vizionářských léčebných postupů vzniklých v dlouhé historii lidstva.

Stavů rozšířeného vědomí bylo vždy využíváno k léčení a osobnímu růstu a je jich možné dosáhnout různými technikami - tranzovním tancem, zpěvem, použitím psychotropních (silových) rostlin, popř. monotónním zvukem o určité frekvenci.
My se naučíme za použití bubnu a zpěvu rozšířit svoje vědomí a vydáme se na šamanskou cestu, abychom se tak dostali k těm neviditelným vrstvám universa a kolektivního nevědomí, které jsou nám v každodenní skutečnosti běžně nepřístupné a které známe každý jako obsahy snů nebo mýtů.

Budeme cestovat do horního a dolního světa, objevíme své silové místo, svá silová zvířata a učitele - své spojence a duchovní pomocníky. Naučíme se základy práce energií, jak poslat své silové zvíře na dálku, budeme tančit tanec silového zvířete, naučíme se základy věštění - divinace.

Osvojíme si způsob, jak v běžném životě používat šamanské cestování k obnově svých sil a zvětšení svého osobního potenciálu a k léčení a pomoci sobě i druhým.

Provedeme obřad indiánské potní chýše, abychom tak sami sebe očistili a potvrdili svoje změny a záměr používat posvátné techniky Šamanské techniky a metody jsou velmi přirozené a může si je osvojit každý, kdo se cítí být osloven.
 

  Holotropní dýchání  
  Kde: Nesměň u Českých Budějovic
 
  Kdy: 1.-4.3.  
  Vložné: 3600 Kč  
   

S facilitátory vyškolenými prof. Grofem: MUDr. Jaroslavem Kursou, PhDr. Lídou Chrášťanskou a Ing. Petrem Pacovským.

Dýchá se dvakrát.

Kombinací uvolnění, zrychleného dýchání, hudby a práce s tělem nastává změněný stav vědomí, který umožňuje kontakt s hlubšími vrstvami naší psychiky.


Při tomto kontaktu se můžeme potkat s naší vnitřní moudrostí, získat náhled na sebe i na to, co se nám děje. Zároveň je podporována samoléčebná schopnost našeho podvědomí. Důležité jsou i nové zážitky a síla emoční energie skupiny.
 

  Trénink v tancích univerzálního míru (tance uctívající tradice hinduismu, buddhismu a zoroastrismu)  
  Kde: Nesměň u Českých Budějovic
 
  Kdy: 8.-11.3.  
  Vložné: 3950 Kč  
   

S Ludmilou Chrášťanskou ajako hostem Zubin Nur z Holandska.

Další modul tréninku v tancích univerzálního míru, tentokrát zaměřeného na. tance inspirované hinduismem, buddhismem a zoroastrismem. Smyslem tréninku je proniknout hluboko do moudrých světových tradic, naučit se vnímat ducha těchto tanců, a event. se naučit je předávat dál. Tance mohou být zdrojem našeho uzdravení a osobního rozvoje, mohou se stát naší duchovní cestou. Můžete se zúčastnit i jen jednotlivých modulů.


Ponoříme se do bohatého oceánu moudrosti, který můžeme najít v těchto dávných duchovních cestách. Budeme se učit mantry a tance z těchto tradic. Budeme také užívat některé z jejich spirituálních praxí a učit se, jak se naladit na různé bohy, bohyně, Buddhy a bódhisattvy a jak tato cvičení nás mohou obohatit a podpořit v našem denním životě.
 

  Pracovní víkend  
  Kde: Nesměň u Českých Budějovic
 
  Kdy: 9 - 11.3.  
  Vložné: bez vložného  
   
Program při pracovním víkendu se upřesňuje po dohodě s účastníky. Obvykle po ranní meditaci či rozcvičce a snídani sdělíme, jaké práce je třeba dělat (na zahradě, opravě domu, sekání dřeva, nakládání zelí, úklid, vaření) a účastníci se rozhodnou, v které oblasti by chtěli pracovat. Po obědě podle dohody je možné se projít v lese, zaběhnout k rybníku, pak je opět práce a po večeři bývá společný program s účastníky akce, která právě probíhá nebo samostatný pro pracovníky, třeba táborák.

Užíváme si jak vzájemného poznávání při práci a pěkné atmosféry společné práce, tak pobytu v krásné jihočeské přírodě. Předem se prosím vždy informujte, zda se daný víkend koná. Po předchozí dohodě s námi je možné přijet pracovat na zahradě nebo při výstavbě domu i v jiných termínech. Vezměte si s sebou pracovní oděv a obuv!
 

  Zážitková astrologie  
  Kde:

Nesměň u Českých Budějovic

 
  Kdy:

15.-18.3.

 
  Vložné: 3200 Kč  
   

S Alicí Vodičkovou.

Zážitková astrologie je metoda, která spojuje moudrost tradiční západní astrologie s arteterapií. Prostřednictvím osobního horoskopu a za pomoci masek a kostýmů (které mají své kořeny v antické mytologii) budou mít účastníci semináře možnost podívat se přes různé "hry" na to, jak fungují jednotlivé složky jejich osobností.
Pokud se nám to podaří, nahlédneme spolu i do komnat, o kterých jsme možná nevěděli.

Některé z nich bude možná třeba vyvětrat, či pořádně uklidit. Dotkneme se našich darů, i slabostí a budeme hledat způsoby, jak je přijmout a něco z nich vytvořit.
Účastníci semináře nemusí mít znalosti z tradiční astrologie, avšak mám mnoho zkušeností s tím, že pokud se někdo astrologii věnuje, tak zážitky, které může na tomto semináři nabýt, dokáží tyto teoretické znalosti prohloubit a rozšířit.
Každému účastníkovi semináře bude na základě jím předem zaslaných údajů (datum, čas a místo narození) vypracován a předán jeho osobní horoskop (radix), který budeme (většinou při skupinové práci) používat. Výklad osobního horoskopu nebude v rámci semináře možný.
 

  Sebepřijetí, sebehodnota, sebeláska, hojnost  
  Kde:

Nesměň u Českých Budějovic

 
  Kdy:

5.-8.4.

 
  Vložné: 3100 Kč  
   
 

S Hanou Říhovou.

Sebepřijetí, sebehodnota a sebeláska jsou podmínkou uzdravení těla i duše, šťastných vztahů, radosti, hojnosti i duchovního růstu. Bez nich si jen nalháváme, že duchovně rosteme a že jsme milující.. Sebepřijetí a sebehodnota předpokládá přijmout své předky, všechny své stíny a části a celý svůj život se všemi zkušenostmi a bytostmi, které jsme potkali. Když přijímáme a milujeme sami sebe, dokážeme milovat druhé bez závislosti, strachu a bez podmínek.
Také prozkoumáme a uzdravíme vztah k hojnosti z hlediska sbehodnoty, přesvědčení, karmy, pocitů viny, rodové zátěže (např. "S kým nesu osud chudoby?", "Za koho splácím dluhy?"). Otevřeme pokladnici svého nitra, a tím se otevřeme i materiální hojnosti.
Jde o hlubokou vnitřní práci, která bude vyvažována cvičením (wyda, jóga), aktivní i tichou meditací, jógou smíchu...
 

  Šamanismus - Návrat ztracené části duše  
  Kde: Nesměň u Českých Budějovic
 
  Kdy: 13.-15.4.  
  Vložné: 2900 Kč  
   

S Ing. Karlem Fullerem.

Navrácení ztracené části duše.
Šamanský seminář.

Během života můžeme v určitých situacích ztratit část své energie své duše, abychom se ochránili před šokem či traumatem. To často vede k našemu odpojení od života a takový traumatický zážitek pak způsobí, že jsme nenaplněni, žijeme bez síly a radosti. Můžeme také mít sklon k určitým nemocem na úrovni těla i psychiky (nízké sebevědomí, deprese, úzkosti, strachy, problém ve vztazích).

K těmto traumatům patří úrazy, nehody, prožití katastrof či nečekaných ztrát blízkých osob, případy psychického týrání, sexuálního zneužívání či znásilnění, těžké operace apod. Vytěsněním těchto věcí sice zabráníme momentální bolesti, ale zároveň tím odstraníme i část naší duše, kterou ovšem pro náš život nezbytně potřebujeme.

Na semináři se účastníci naučí, jak takovouto část naší energie můžeme objevit a bezpečně vrátit zpět. Tento šamanský způsob navrácení ztracené části duše vede k posílení lidí, kteří prožili takovéto psychické nebo fyzické trauma, což způsobí zlepšení zdraví a kvality jejich života.

Součástí semináře je i očistná potní chýše.

Pro tento seminář jsou potřebné jisté zkušenosti ze šamanským cestováním a dobrý vztah se spojenci, silovými zvířaty a pomocníky. Pokud si nejste jisti, můžete svoji účast konzultovat s lektorem.

S sebou si vezměte pohodlné oblečení, psací potřeby, buben, chřestidlo, šátek na oči.
 

  Rodinné konstelace a sebepoznávání  
  Kde: Nesměň u Českých Budějovic
 
  Kdy: 19.-22.4.  
  Vložné: 3800 Kč  
   

Se Shams-ud-dinem (Dineshem Juckoffem) ze SRN.

Rodinné konstelace slouží k pochopení a vyčištění vztahů k naší rodině a partnerům. Nevědomé obrazy naší původní rodiny ovlivňují naši přítomnost. Sestavením konstelace se stanou nevědomé struktury viditelnými a je možná změna vnitřního obrazu, jeho interpretace a uzdravení. Podíváme se i na další síly, které jsou někdy uvnitř nás a někdy vně, a které, často nevědomě, ovlivňují a někdy i řídí náš život.


Možná můžeme tyto síly pojmenovat a tak je přivést do vědomí a integrovat je do své životní síly. Součástí programu budou i sufijská cvičení, jejichž smysl je vnitřně se vyprázdnit a vnímat čisté srdce.
 

  Pracovní víkend  
  Kde: Nesměň u Českých Budějovic
 
  Kdy: 20.–22.4.  
  Vložné: bez vložného  
   
Program při pracovním víkendu se upřesňuje po dohodě s účastníky. Obvykle po ranní meditaci či rozcvičce a snídani sdělíme, jaké práce je třeba dělat (na zahradě, opravě domu, sekání dřeva, nakládání zelí, úklid, vaření) a účastníci se rozhodnou, v které oblasti by chtěli pracovat. Po obědě podle dohody je možné se projít v lese, zaběhnout k rybníku, pak je opět práce a po večeři bývá společný program s účastníky akce, která právě probíhá nebo samostatný pro pracovníky, třeba táborák.

Užíváme si jak vzájemného poznávání při práci a pěkné atmosféry společné práce, tak pobytu v krásné jihočeské přírodě. Předem se prosím vždy informujte, zda se daný víkend koná. Po předchozí dohodě s námi je možné přijet pracovat na zahradě nebo při výstavbě domu i v jiných termínech. Vezměte si s sebou pracovní oděv a obuv!
 

  Holotropní dýchání  
  Kde: Nesměň u Českých Budějovic
 
  Kdy: 27.-29.4.  
  Vložné: 3000 Kč  
   

S facilitátory vyškolenými prof. Grofem: MUDr. Jaroslavem Kursou, PhDr. Lídou Chrášťanskou a Ing. Petrem Pacovským.

Kombinací uvolnění, zrychleného dýchání, hudby a práce s tělem nastává změněný stav vědomí, který umožňuje kontakt s hlubšími vrstvami naší psychiky. Při tomto kontaktu se můžeme potkat s naší vnitřní moudrostí, získat náhled na sebe i na to, co se nám děje. Zároveň je podporována samoléčebná schopnost našeho podvědomí. Důležité jsou i nové zážitky a síla emoční energie skupiny.


 

  Otevři své srdce  
  Kde: Nesměň u Českých Budějovic
 
  Kdy: 4.-7.5.  
  Vložné: 3500 Kč při zaplacení předem do 4.4. Potom 3800 Kč.  
   
  S manžely Peškovými.

Chcete porozumět sami sobě, najít cestu k uspokojivým vztahům s blízkými a trvale změnit náhled na souvislosti svého života?
Přijeďte na intenzivní prožitkový seminář provázený rodinnými konstelacemi a léčivým rituálem. Posílíte spojení se svým vnitřním Hlasem, najdete větší soulad se sebou a objevíte více radosti v každodenním životě.

  Setkání vás podpoří:
 • ve spojení se svými emocemi a vědomým zacházením s nimi
 • v důvěře ve svou vnitřní moudrost
 • v odvaze naplňovat své vlastní potřeby
 • v objevení svého pravého "já"
SEMINÁŘ JE PROVÁZEN RODINNÝMI KONSTELACEMI A LÉČIVÝM RITUÁLEM (PRÁCE SE SYMBOLY)
Konstelace vycházejí z propojení, které máme mezi členy rodinného systému, ze kterého jsme vzešli nejen my, ale i naši rodiče. Navážeme-li s nimi upřímný a otevřený vztah na úrovni srdce, získáme spojení s proudem životní energie a náš život získá na kvalitě ve všech oblastech!

Rodinné konstelace budou probíhat v dopoledním bloku. Rituál v odpoledním bloku a povede můj muž Luděk. Pomocí řeči symbolů a příběhů v rituálu sestoupíme do posvátného prostoru sebe sama, abychom mohli zvědomit své pravé Já, svoji esenci a učit se ji sdílet s ostatními. Více info o něm zde:

Zpětná vazba účastníka po konstelačním semináři:
Dva dny po konstelacích - bratr mi včera zvedl telefon a po 20 letech jsme si popovídali jako bratr s bratrem...
Syn mi včera zvedl telefon a bylo to po dlouhé době a podpoře syna otcem.
Partnerce jsem se dokázal svěřit se svou prožívanou bolestí a nešel do agrese.
Děkuji za práci a energii, kterou jsi mi věnovala!
Ivan

 

  Divadelní improvizace pro život  
  Kde: Nesměň u Českých Budějovic
 
  Kdy: 17.–20.5.  
  Vložné: 3100 Kč  
   
Divadelní workshop s Tomášem Wortnerem.

Hlavní náplní kurzu je získávání dovedností akceptovat danou situaci a posouvat ji směrem, kterým chceme. Často se navíc v dané divadelní/ životní situaci nebudeme nacházet pouze sami, ale s dalšími "spoluhráči". Kurz je proto též zacílen na konstruktivní spolupráci. Dále se naučíte, jak pohotově reagovat, jak myslet a jednat tělem, jak opravdu vnímat ostatní a mnoho dalšího. To vše díky zábavným technikám divadelní improvizace, které nám zprostředkují nevšední zážitky. Ty následně budeme reflektovat v realitě každodenního života.

 

  Pracovní víkend  
  Kde: Nesměň u Českých Budějovic
 
  Kdy: 18.–20.5.  
  Vložné: bez vložného  
   
Program při pracovním víkendu se upřesňuje po dohodě s účastníky. Obvykle po ranní meditaci či rozcvičce a snídani sdělíme, jaké práce je třeba dělat (na zahradě, opravě domu, sekání dřeva, nakládání zelí, úklid, vaření) a účastníci se rozhodnou, v které oblasti by chtěli pracovat. Po obědě podle dohody je možné se projít v lese, zaběhnout k rybníku, pak je opět práce a po večeři bývá společný program s účastníky akce, která právě probíhá nebo samostatný pro pracovníky, třeba táborák.

Užíváme si jak vzájemného poznávání při práci a pěkné atmosféry společné práce, tak pobytu v krásné jihočeské přírodě. Předem se prosím vždy informujte, zda se daný víkend koná. Po předchozí dohodě s námi je možné přijet pracovat na zahradě nebo při výstavbě domu i v jiných termínech. Vezměte si s sebou pracovní oděv a obuv!
 

  Chůze po žhavém uhlí a potní chýše  
  Kde: Nesměň u Českých Budějovic
 
  Kdy: 25.-27.5.  
  Vložné: 3400 Kč  
   

S Pavlem Sudíkem, držitelem certifikátu od Firewalking Institute ofResearch and Education v USA, a s Karlem Fullerem, žákem Redtailhawka.

"Po žhavých uhlíkách jsem s Pavlem Sudíkem přešla již mnohokrát a za celou dobu jsme já i ostatní účastníci neměli spáleniny ani puchýře. Tento rituál mi pomohl udělat významná rozhodnutí v mém životě a umožnil mi přestat se bát."
Ludmila Chrášťanská
Pavel je zkušený facilitátor, který svůj výcvik absolvoval v zahraničí. Vybírá velmi vědomě i druh dřeva, který dá na hranici a po němž pak přecházíme. O víkendu sestoupíme hluboko do svého nitra a následnou expanzí prolomíme bariéry, které nás léta svazovaly, budeme naslouchat svému podvědomí a učit se rozumět své intuici.

O programu a co vám kurz přinese:

 • Jedná se o rituál, který dává vnitřní sílu, ozdravuje celkově organismus a může zažehnout pozitivní změny v našem životě.
 • Objeví se zážitek "aha"- i nemožné se může stát.
 • Co je ještě důležitější, objevíte svou vnitřní intuici - naučíte se, kdy vám vaše nitro zavelí vyrazit.
 • Kromě žhavých uhlíků si můžete zkusit i chůzi po skle a další disciplíny.
 • Nedílnou součástí zážitku je rituální očista v potní chýši. Povede ji Karel Fuller, který jezdí tančit Tanec slunce s lakotskými indiány.

 

  Holotropní dýchání, meditace a potní chýše  
  Kde: Nesměň u Českých Budějovic
 
  Kdy: 30.5.-3.6.  
  Vložné: 4600 Kč  
   

S MUDr. J. Kursou, Ing. J. Šilarem, L. Chrášťanskou a Ing. K. Fullerem.

Inspirací k tomuto kursu se mi stal týdenní kurs "Otevření a vhled", na němž jsem Stanislavu Grofovi asistovala několikrát ve Švýcarsku. Kromě holotropního dýchání tam účastníci mohli zažít meditaci Vipassana s Jackem Kornfieldem. První českou formou byl náš kurs Síla dechu, síla soucítění z minulých let. Pak jsme program ještě obohatili o potní chýši. Dýchat bude mít příležitost každý dvakrát, meditacím budeme věnovat jedno odpoledne, potní chýši sobotní večer.


 

  VISION QUEST - Hledání vize  
  Kde:

Nesměň u Českých Budějovic

 
  Kdy: 11.-15. 6.  
 
Vložné:

Cena bude upřesněna zájemcům.
 
   

Jedinečný zážitek pro osobní a duchovní růst. Po přípravě a očistném rituálu strávíme dle dohody 2,3, nebo 4 dny a noci o samotě v lese. Po návratu integrace zážitků. Součástí Vision Questu je také dlouhodobá příprava, jejíž součástí bude měsíc před akcí sexuální abstinence, 1 den půstu v týdnu, meditace, dopis o záměru a příprava modlitebních váčků s tabákem pro vaši ochranu. Další podrobné informace o přípravě vám zašleme na základě zaslání zálohy po přihlášení.

Workshop začíná v pondělí (přijeďte prosím do 18:00) Pro ty, co chtějí do lesa na 4 noci, prosíme o příjezd již v pondělí kolem 9:00 hod ráno. Konec předpokládáme v pátek později odpoledne (večer), je lepší zůstat do soboty nebo neděle.

Podporu vám poskytnou zkušení pomocníci. Jako host bude přítomen i JorgeRedtailHawk z USA.

"Od dětství jsem měla trauma a strach ze tmy. Tak jsem v 53 letech šla na Vision quest (poté ještě dvakrát) a nejen jsem se zbavila tohoto strachu, ale i jinak prožila samotu v přírodě, posvátnost a důvěru ve vnitřní hlas a vedení. " Ludmila Chrášťanská.


"Zúčastnil jsem se rituálu vision quest. Dobrodružství, které jsem zažil v lese společně s Jorgem, ostatními hledači i se všemi ostatními v Nesměni vlastně neskončilo, řada věcí se dala do pohybu a život se stává jedním velkým dobrodružstvím. Někdy se mi zdá, že život ale vůbec nemám pod kontrolou, což je asi pravda, ale dnes už nějak cítím, že o to vlastně nejde. Věřím ve vedení a snažím se otevírat srdce, aby mohlo cítit a zářit. Někdy sice mívám strach, ale pokaždé si vzpomenu na chvíle strávené v lese a dodá mi to síly a víru v to, že vše co se děje, je to pravé. Stále si připomínám to hlavní poselství, které ke mě přišlo a které jsem dostával i dříve, jen jsem tomu všemu tolik nevěřil. MILUJ! A tak se snažím. Rozum mi občas radí chytré věci, ale stále se vracím k tomu MILUJ. Těším se na to , co mi každý den přinese, raduji se z maličkostí a všedností. Netrápím se tolik tím, co mě dříve drtilo." Honza R.

Host JorgeRedtailHawkArenivar je bioenergetický terapeut, učitel a vedoucí ceremonií. Vyučuje a předává spiritualitu původních indiánských národů více než 26 let. Narodil se v Mexiku, později byl adoptován v Lakotské tradici, kde se pravidelně zúčastňuje ceremonií Tanec Slunce. Jorgeho poslání vychází z MitakuyeOyason, což znamená harmonii ve všech mých vztazích. Pracuje na uskutečnění své vize přinést Světlo do našeho světa. Pomáhá lidem v jejich práci tím, že pozvedává jejich vědomí a vnitřní pozornost, posiluje potřebu být v přítomnosti a vede je k tomu, aby byli v dobrých vztazích se sebou a těmi kolem sebe.

 

  Mužská síla a přechodové rituály  
  Kde:

Nesměň u Českých Budějovic

 
  Kdy:

21.-24.6.

 
  Vložné: 3500 Kč  
   

S Karlem Fullerem.

Pomocí šamanských a zážitkových technik provedeme několik ceremonií a meditací, které nám pomohou najít řešení, jak se stát opravdovým mužem, jak porozumět své síle a jak objevit a naplnit své životní poslání a podpořit svoje záměry.
Očistná chýše znovuzrození, odpoutání se od matky, vyrovnání vztahu s otcem, přestřižení pupeční šňůry, výzva bojovníka a pobyt v ústraní, přijetí mezi muže a na konci hierosgamos - posvátná smlouva mezi mužem a ženou, spojení principů v ceremonii potní chýše, jsou hlavní z nich.

Přechodové rituály byly nedílnou součástí života původních kultur. Dávaly řád a smysl jednotlivým etapám života - puberta, dospělost, opuštění původní rodiny a matky, svatba, stárnutí, smrt.

V současné době je velmi ostře znát jejich absence, a to nejen u mužů. Ceremonie a iniciační obřady však naše moderní společnost nutně potřebuje. Muži jsou neustále konfrontováni se specifickými životními otázkami - jako je vztah k otci, matce, k dětem, k vlastní síle, k penězům, řeší problémy s partnerkami, těžkosti v zaměstnání. Co dál, jak mám pokračovat, jaký má můj život smysl?

Rituál znamená, že nějaké úkony, které děláme "navenek" způsobí, že se při nich odehraje důležitá změna "uvnitř" nás. Tyto změny pak mění účastníky ceremonie a pomáhají jim pochopit a přijmout nezpracované životní etapy. To přináší do života muže pocit řešení, přijetí, a z toho plynoucí pocit jistoty a radosti.

Ve stejnou dobu bude probíhat souběžně s námi i ženský kruh. V sobotu pak spojíme mužský aženský kruh společnou ceremonií, abychom ve společné oslavě spolutvořili nedělní program.

S sebou si vezměte pohodlné oblečení, psací potřeby, šátek na oči, a pokud máte, tak buben, chřestidlo. Součástí bude i indiánská potní chýšea pobyt venku. Vezměte si bavlněné šortky, ručník, spací pytel, karimatku, teplé oblečení a plastovou folii proti dešti cca 3x2 m.
 

  Ženská síla  
  Kde:

Nesměň u Českých Budějovic

 
  Kdy: 21.-24.6.  
 
Vložné:

3500 Kč
 
   
 

Ženská síla s Inkou Holkovou, Ludmilou Chrášťanskou a Monikou Michaelovou

Současně s kursem Mužská síla a přechodové rituály bude probíhat v jiných prostorách Centra i kurs pro ženy. Jeho cílem bude uvědomit si sílu ženství, znovuzískat ztracené sebevědomí a posílit svou moudrost. Kdy se cítíme ve své síle? Když víme, kdo jsme. Když nechceme být nikým jiným, než tím, kým jsme. Když s láskou poznáváme a přijímáme samy sebe. Když s vděčností přijímáme svůj život takový, jaký byl a takový, jaký je. Jedna věc je cítit vlnu životní síly, druhá je dovolit si ji prožívat bez vnějších vlivů a třetí je poznat a prozkoumat její celý potenciál. Tvoření, propojení s přírodou a prozkoumávání vlastního potenciálu ženství jsou výzvy, se kterými vás zveme do tohoto kruhu. Pomocí dechových cvičení, rituálů, konstelací, meditací i sdílení v laskavém ženském společenství se dostaneme samy k sobě a ke zdroji své síly. Vzpomeneme si, co je skutečně naší silou. A v tomto uvědomění se můžeme setkat v sobotu s mužským kruhem ve společné ceremonii, abychom ve společné oslavě spolutvořili nedělní program.
 

  Pracovní víkend  
  Kde: Nesměň u Českých Budějovic
 
  Kdy: 22.–24.6.  
  Vložné: bez vložného  
   
Program při pracovním víkendu se upřesňuje po dohodě s účastníky. Obvykle po ranní meditaci či rozcvičce a snídani sdělíme, jaké práce je třeba dělat (na zahradě, opravě domu, sekání dřeva, nakládání zelí, úklid, vaření) a účastníci se rozhodnou, v které oblasti by chtěli pracovat. Po obědě podle dohody je možné se projít v lese, zaběhnout k rybníku, pak je opět práce a po večeři bývá společný program s účastníky akce, která právě probíhá nebo samostatný pro pracovníky, třeba táborák.

Užíváme si jak vzájemného poznávání při práci a pěkné atmosféry společné práce, tak pobytu v krásné jihočeské přírodě. Předem se prosím vždy informujte, zda se daný víkend koná. Po předchozí dohodě s námi je možné přijet pracovat na zahradě nebo při výstavbě domu i v jiných termínech. Vezměte si s sebou pracovní oděv a obuv!
 

  Hlas a pohyb  
  Kde: Nesměň u Českých Budějovic
 
  Kdy: 28.6.-1.7.  
  Vložné: 4500 Kč  
   

S Ivanou Vostárkovou, pedagogem DAMU.

Propojováním hlasu s pohybem a pohybu s hlasem můžeme vytvořit podmínky k následnému vyladění fyzické i psychické stránky člověka jako předpokladu autentického a spontánního projevu a tím ke kultivaci osobnosti.

Přirozený pohyb člověka se stává nezbytnou oporou pro tvorbu hlasu a přirozený hlasový projev, plnohodnotně využívající i rezonanci tělových prostor, navozuje harmonický a vyvážený postoj a pohyb těla. Tím si hlas i pohyb vytvářejí přirozené mosty pro uskutečňování obého v jednom čase tady a teď, aniž by docházelo ke svalovému a tím i hlasovému přepínání. Vyváženost v hlasu a pohybu je základní podmínkou pro vyladění fyzické a psychické stránky člověka umožňující mu projevovat se spontánně, osobitě, využívat tak individuálních dispozic. Budeme pracovat s více pohybovými systémy a navazovat tak na předchozí kurz Hlas, dech a Feldenkraisova metoda.
 

  Jóga a mindfulness - cesta k blaženosti jogína  
  Kde: Nesměň u Českých Budějovic
 
  Kdy: 29.6.-1.7.  
  Vložné: 2900 Kč  
   
 

S Václavem Wortnerem a Michalem Dvořákem.

Co je podle jogínů podstatou lidské radosti a štěstí? A jak se na to dívá mindfulness a západní věda? V rámci víkendu propojujeme dynamiku jógy a klid meditace, dva koncepty, které máme rádi, studovali jsme je a pomáhají nám v životě. Přijeďte se zastavit před vypuknutím léta!

Víkend jsme sestavili z propojených programů, které vás možná dovedou až k blaženosti jogína. Střídáme jógu (a karma jógu) s cvičeními mindfulness. Budeme prohlubovat všímavost k tomu, co děláme - ke cvičení, k jídlu, k práci, odpočinku i rozhovoru s druhými. Zároveň budeme zjišťovat, zda a jak se tím ovlivňuje náš pocit radosti a štěstí. V rámci víkendu se dotkneme témat: usilování a neusilování, osobní moudrost (naše i našeho těla), vnitřní a vnější zdroje štěstí, závislosti a mysl začátečníka.

Přístupy, na kterých stavíme:

Jóga je "jemný trik, jak zastavit mysl." Tak zní jedna z mnoha definic tohoto prastarého indického systému, z něhož známe především třetí kapitolu - protahování, dechová cvičení a pozice. Budeme se věnovat i dalším sedmi kapitolám a všemu, co jsem se naučil v Indických ášrámech a co mi přijde smysluplné i v těchto končinách.

Mindfulness nabízí cestu k většímu porozumění naší mysli, emocí a vlastního těla. Díky tomu máme možnost být více "nad věcí" a mít osobní i pracovní život více ve svých rukou. Mindfulness je vědecký přístup inspirovaný východní filosofií, jehož začátek se datuje do roku 1979 na UMass Medical School v USA.


 

  Setkávat se a žít smysluplně a kreativně  
  Kde: Nesměň u Českých Budějovic
 
  Kdy: 4.-8.7.  
  Vložné: 3900 Kč  
   

S L. Chrášťanskou, psychoterapeutem Dr. J. Kobylkou, T. Wortnerem a L Kročákem.

Workshop pro všechny "staré příznivce", ale i pro nováčky". Dotkneme se sebepoznání, svých vzorců, rituálů, vlastních hranic, kreativních hříček a jistě nebudou chybět silné zážitky.

Workshop s názvem "Kreativita" navazuje na dlouhou tradici a je určený pro všechny zvídavé a tvořivé nebo i pro unavené, kteří potřebují oživit v sobě jiskru, vášeň, radost. Je určen pro "staré příznivce", ale i pro "nováčky". Smyslem kursů kreativity je naučit se žít tvořivě, naplno a zvládat životní výzvy.

S Dr. Kobylkou si vytvoříme si mapu "mentálního volnoběhu". To je to, co nám běhá v hlavě, když jsme v klidu, když nejsme soustředěni např. na nějakou práci. Tento "volnoběh" tvoří v průměru 47% bdělého času a má převážně negativní povahu! Ano, je to tak. Budeme tedy pracovat s obsahy naší mysli, kde platí: co máme v hlavě, to máme v těle a naopak! Obsahy mysli mají ohromný vliv na naše zdraví a kvalitu života, provází nás celé dny a roky… V souhrnu mohou působit jako "ničivé nocebo" anebo jako "léčivé placebo". Co převáží, to záleží na nás. Proto na mapu volnoběhu navážeme něčím, co dokáže tyto obsahy měnit. Jde o tzv. "osobní přelaďovacíminirituály". Kromě vážné práce samozřejmě i tentokrát připojíme různé kreativní hříčky, "hojení" pomocí rukou, masáže apod. Také budeme ráno cvičit a běhat. A jak tradice káže: budeme se samozřejmě i koupat v řece i v "řece života" a budeme společně křičet radostí… Těšíme se!

Kromě programu s Honzou nás čeká tvořivý a hravý program s Tomášem Wortnerem, který ke svému dni říká: "Den začneme rozpohybováním těla a mysli. Hlavní náplní bude hledání své kreativity a spontánnosti při divadelní improvizaci. Večer zakončíme příjemným plynutím - intuitivním tancem. "

Láďa Kročák, který se věnuje už několik desítek let výrobě bubnů a práci se šamanským bubnem, bude mít k dispozici 2 - 3 hodiny a nabízí téma Šamanský buben - přítel a pomocník plus rituál, zaměřený na úspěšné splnění svého úkolu v tomto životě. Ludmila přidá několik tanců z různých tradic, práci s dechem a meditace, zaměřené na sebepoznávání.
 

  Pracovní víkend  
  Kde: Nesměň u Českých Budějovic
 
  Kdy: 6.–8.7.  
  Vložné: bez vložného  
   
Program při pracovním víkendu se upřesňuje po dohodě s účastníky. Obvykle po ranní meditaci či rozcvičce a snídani sdělíme, jaké práce je třeba dělat (na zahradě, opravě domu, sekání dřeva, nakládání zelí, úklid, vaření) a účastníci se rozhodnou, v které oblasti by chtěli pracovat. Po obědě podle dohody je možné se projít v lese, zaběhnout k rybníku, pak je opět práce a po večeři bývá společný program s účastníky akce, která právě probíhá nebo samostatný pro pracovníky, třeba táborák.

Užíváme si jak vzájemného poznávání při práci a pěkné atmosféry společné práce, tak pobytu v krásné jihočeské přírodě. Předem se prosím vždy informujte, zda se daný víkend koná. Po předchozí dohodě s námi je možné přijet pracovat na zahradě nebo při výstavbě domu i v jiných termínech. Vezměte si s sebou pracovní oděv a obuv!
 

  XVI. Mezinárodní taneční kemp  
  Kde: Nesměň u Českých Budějovic
 
  Kdy: 13.-20.7.  
  Vložné: bude upřesněno  
   
 

Týdenní setkání ve velké rodině – děti, rodiče, prarodiče, všichni v jednom kruhu. Bytí spolu v překrásném prostředí přírody Jižních Čech, bohatý „program“ kruhových tanců, workshopů, divadel, písní, společné tvorby, meditací, bytí v opravdovosti. Hlavním nástrojem nám budou kruhové tance s živou hudbou za zpěvu manter a posvátných písní inspirovaných dávnými tradicemi mnoha kultur naší planety. Slouží k oslavě života, modlitbě, léčení a především hlubokému spojení s lidmi, Zemí, Vesmírem a posvátnem… Také nás čeká pestrá nabídka tvořivých dílen a workshopů, společná práce, meditace, obřady, zikry, ženské a mužské kruhy, rodinný program, práce s hlasem, bubnování, improvizace, hudební relaxace, program pro děti, vícehlasé zpívání, masáže, sdílení v kruhu a všechno, co kdo přinese a nabídne. Kromě Českých lektorů a učitelů nás jako vždy obohatí i učitelé a tanečníci ze zahraničí – vše je překládáno do angličtiny. Více info zde: www.dancecamp.cz

 

  Děti a dospělí, pojďte si s námi hrát  
  Kde: Nesměň u Českých Budějovic
 
  Kdy: 23.-29.7.  
  Vložné: 3900 Kč dospělí, 2550 Kč děti nad 10 let, 2000 děti do 10 let  
   

S J. Bícovou a dalším lektorem:

Zveme Vás na týden Dětí a rodičů, případně babiček a dědečků do Nesměně. Akce je vhodná především pro ty, co již v Nesměni byly a chtějí zde prožít i čas se svými dětmi resp. vnoučaty. Program začíná v pondělí v podvečer. Následující dny je dopoledne program rozdělen na část pro děti, které jsou rozděleny do skupin podle věku a mají svůj program vedený Janou Bícovou a asistenty, a na část pro dospělé.

Odpolední aktivity jsou v režii rodin dle vlastní domluvy a nápadu (koupání, výlety, kola apod..). Společně pro všechny je sdílena část programu na organizovaném výletě, který bývá ve čtvrtek, a při závěrečném divadelním vystoupení a také tanec a zpěv v ranním a večerním kruhu. Bližší informace o programu pošleme přihlášeným. Program je spíše vhodnější pro děti starší 3 let.

 

  Holotropní dýchání  
  Kde: Nesměň u Českých Budějovic
 
  Kdy: 2.-5.8.  
  Vložné: 3600 Kč  
   

S facilitátory vyškolenými prof. Grofem: MUDr. Jaroslavem Kursou, PhDr. Lídou Chrášťanskou a Ing. Janem Šilarem.

Dýchá se dvakrát.

Kombinací uvolnění, zrychleného dýchání, hudby a práce s tělem nastává změněný stav vědomí, který umožňuje kontakt s hlubšími vrstvami naší psychiky.


Při tomto kontaktu se můžeme potkat s naší vnitřní moudrostí, získat náhled na sebe i na to, co se nám děje. Zároveň je podporována samoléčebná schopnost našeho podvědomí. Důležité jsou i nové zážitky a síla emoční energie skupiny.
 

  Cesta srdce  
  Kde: Nesměň u Českých Budějovic
 
  Kdy: 14.-19.8.  
  Vložné: 4150 Kč  
   
Meditační kemp "Cesta srdce" se Sw. Kevalou, (Dr. Wormserem, psychoterapeutem), který žil léta s Oshem v Indii, nyní žije ve spirituální komunitě Pachamama v džungli a oslavuje život v hlubokém tichu i v radostném sdílení. Setkáme se s odvahou, důvěrou, silou a láskou našeho srdce a srdci ostatních. Toto setkání může rozšířit naše vnímání, přinést více míru, otevřenosti, lásky a svobody. V každém z nás je tolik možností, které se mohou probudit a obohatit náš život. Potkáme nové přátele a spojíme se v srdcích, ve slovech i v tichu.

 

  Meditace Vipassana  
  Kde: Nesměň u Českých Budějovic
 
  Kdy: 20.-30.8.  
  Vložné: 4100 Kč  
   

S Jeffem Oliverem z Austrálie,

který praktikuje meditaci více než 18 let (8 let byl buddhistickým mnichem v Barmě), nyní učí meditaci a sdílí svou moudrost v mnoha zemích světa. Jeffův styl je uvolněný, přirozený a velmi praktický. Jde mu o to, abychom udrželi bdělou pozornost v každodenním životě, ve kterém se učíme nejvíce. Zaměříme se také na odpuštění, na milující laskavost, soustředění a vnitřní moudrost.


 

  ARABŠTINA na cesty - superlearningová tvořivá dílna pro úplné začátečníky  
  Kde: Praha
 
  Kdy: 22.-26.8.  
  Vložné: 6400 Kč  
   
S Petrem Vladykou.

Můžete zjistit, že učit se dá zcela jinak než znáte. Vedeno formou tvořivé dílny + Komenského škola hrou. Arabština je jazyk poněkud obtížnější než jazyky evropské, je důležité zde používat navazování na mnemotechnické pomůcky, "neuroartikulační smyčku", zážitkové metody, koncepty jdoucí přes tělo, zrak i sluch, využití pravé mozk.hemisféry a metod superlearningu. Využívá se kreativních prvků, mírné recese, pohybu, spontánního učení a relaxací.

Pro základní dorozumění pro běžný turistický kontakt stačí cca 250-300 pojmů jen potřeba vědět která to jsou a správně je vyslovit. Zde probereme téměř 500 pojmů, což je slušný základ k domluvě.

Každý dostane na konci kurzu aktivizační nahrávku, díky které si může upevnit probíranou slovní zásobu a tak ji zafixovat v "aktivní" paměti, popř. si ji kdykoli v budoucnu dle potřeby zaktivizovat.
Cíl kurzu:
- dosažení nejzákladnější orientace v jazyce
- dorozumění v základních situacích v turistickém kontaktu

témata:
-představování, o sobě, restaurace, hotel, orientace ve městě,
-nákupy a smlouvání, místopis, čísla, barvy, rodina, zvířata
-slovní zásoba v rozsahu cca 450-500 pojmů
-naučit se arabskou abecedu

další aktivity:
-aktivní odpočinek
-lehká recese a humor
-ochutnávky arabských specialit
-večerní /nepovinné/ hry v arabštině
-tajemství šéfkuchaře pro hommos, falafel
-naučit se používat pravohemisferické procesy v učení

Kurz je pro dospělé/není koncipován pro děti+mládež do 18 let/
 

  VISION QUEST - Hledání vize  
  Kde:

Nesměň u Českých Budějovic

 
  Kdy: 3.-7.9.  
 
Vložné:

Cena bude upřesněna zájemcům.
 
   

Jedinečný zážitek pro osobní a duchovní růst. Po přípravě a očistném rituálu strávíme dle dohody 2,3, nebo 4 dny a noci o samotě v lese. Po návratu integrace zážitků. Součástí Vision Questu je také dlouhodobá příprava, jejíž součástí bude měsíc před akcí sexuální abstinence, 1 den půstu v týdnu, meditace, dopis o záměru a příprava modlitebních váčků s tabákem pro vaši ochranu. Další podrobné informace o přípravě vám zašleme na základě zaslání zálohy po přihlášení.

Workshop začíná v pondělí (přijeďte prosím do 18:00) Pro ty, co chtějí do lesa na 4 noci, prosíme o příjezd již v pondělí kolem 9:00 hod ráno. Konec předpokládáme v pátek později odpoledne (večer), je lepší zůstat do soboty nebo neděle.

Podporu vám poskytnou zkušení pomocníci. Jako host bude přítomen i JorgeRedtailHawk z USA.

"Od dětství jsem měla trauma a strach ze tmy. Tak jsem v 53 letech šla na Vision quest (poté ještě dvakrát) a nejen jsem se zbavila tohoto strachu, ale i jinak prožila samotu v přírodě, posvátnost a důvěru ve vnitřní hlas a vedení. " Ludmila Chrášťanská.


"Zúčastnil jsem se rituálu vision quest. Dobrodružství, které jsem zažil v lese společně s Jorgem, ostatními hledači i se všemi ostatními v Nesměni vlastně neskončilo, řada věcí se dala do pohybu a život se stává jedním velkým dobrodružstvím. Někdy se mi zdá, že život ale vůbec nemám pod kontrolou, což je asi pravda, ale dnes už nějak cítím, že o to vlastně nejde. Věřím ve vedení a snažím se otevírat srdce, aby mohlo cítit a zářit. Někdy sice mívám strach, ale pokaždé si vzpomenu na chvíle strávené v lese a dodá mi to síly a víru v to, že vše co se děje, je to pravé. Stále si připomínám to hlavní poselství, které ke mě přišlo a které jsem dostával i dříve, jen jsem tomu všemu tolik nevěřil. MILUJ! A tak se snažím. Rozum mi občas radí chytré věci, ale stále se vracím k tomu MILUJ. Těším se na to , co mi každý den přinese, raduji se z maličkostí a všedností. Netrápím se tolik tím, co mě dříve drtilo." Honza R.

Host JorgeRedtailHawkArenivar je bioenergetický terapeut, učitel a vedoucí ceremonií. Vyučuje a předává spiritualitu původních indiánských národů více než 26 let. Narodil se v Mexiku, později byl adoptován v Lakotské tradici, kde se pravidelně zúčastňuje ceremonií Tanec Slunce. Jorgeho poslání vychází z MitakuyeOyason, což znamená harmonii ve všech mých vztazích. Pracuje na uskutečnění své vize přinést Světlo do našeho světa. Pomáhá lidem v jejich práci tím, že pozvedává jejich vědomí a vnitřní pozornost, posiluje potřebu být v přítomnosti a vede je k tomu, aby byli v dobrých vztazích se sebou a těmi kolem sebe.

 

  Holotropní dýchání  
  Kde: Nesměň u Českých Budějovic
 
  Kdy: 14.-16.9.  
  Vložné: 3000 Kč  
   

S facilitátory vyškolenými prof. Grofem: MUDr. Jaroslavem Kursou, PhDr. Lídou Chrášťanskou a Ing. Petrem Pacovským.

Kombinací uvolnění, zrychleného dýchání, hudby a práce s tělem nastává změněný stav vědomí, který umožňuje kontakt s hlubšími vrstvami naší psychiky. Při tomto kontaktu se můžeme potkat s naší vnitřní moudrostí, získat náhled na sebe i na to, co se nám děje. Zároveň je podporována samoléčebná schopnost našeho podvědomí. Důležité jsou i nové zážitky a síla emoční energie skupiny.


 

  Trénink v tancích univerzálního míru (tance uctívající Bohyni Velkou Matku a přírodní národy)  
  Kde: Nesměň u Českých Budějovic
 
  Kdy: 20.-23.9.  
  Vložné: 3950 Kč  
   

S L. Chrášťanskou a Rahmanou ze SRN.

Další modul tréninku v tancích univerzálního míru. Smyslem tréninku je proniknout hluboko do moudrých světových tradic, naučit se vnímat ducha těchto tanců, a event. se naučit je předávat dál. Tance mohou být zdrojem našeho uzdravení a osobního rozvoje, mohou se stát naší duchovní cestou. Můžete se zúčastnit i jen jednotlivých modulů.


Tento modul bude zaměřen na tance, písně, modlitby těla původních tradic a Bohyně Velké Matky. Budeme se věnovat ženskému Božství v jeho mnoha jménech a formách, zděděnému léčivému daru přírodních národů a síle elementů, které prochází vším a působí ve všem.
Kromě těch, kteří se zúčastňují všech modulů je tento modul vhodný i pro všechny, kteří se tím cítí dotčeni a osloveni, především lidi, kteří hledají nové nápady, inspiraci a repertoár a sami pracují v ženských skupinách, při oslavách ročních období a v různých typech vzdělávání.

Témata tréninku:
tance, písně a modlitby těla z různých světových tradic s hlavním zaměřením na Bohyni a původníkultury
cyklus přírodních národů středního východu - taneční cyklus Velké Matce v ročních obdobích
metodika/didaktika vedení pro pedagogická, léčebná a umělecká zaměstnání
poznávání práce s elementy v meditaci, práci s dechem a v chůzích
 

  Pracovní víkend  
  Kde: Nesměň u Českých Budějovic
 
  Kdy: 21.–23.9.  
  Vložné: bez vložného  
   
Program při pracovním víkendu se upřesňuje po dohodě s účastníky. Obvykle po ranní meditaci či rozcvičce a snídani sdělíme, jaké práce je třeba dělat (na zahradě, opravě domu, sekání dřeva, nakládání zelí, úklid, vaření) a účastníci se rozhodnou, v které oblasti by chtěli pracovat. Po obědě podle dohody je možné se projít v lese, zaběhnout k rybníku, pak je opět práce a po večeři bývá společný program s účastníky akce, která právě probíhá nebo samostatný pro pracovníky, třeba táborák.

Užíváme si jak vzájemného poznávání při práci a pěkné atmosféry společné práce, tak pobytu v krásné jihočeské přírodě. Předem se prosím vždy informujte, zda se daný víkend koná. Po předchozí dohodě s námi je možné přijet pracovat na zahradě nebo při výstavbě domu i v jiných termínech. Vezměte si s sebou pracovní oděv a obuv!
 

  Hlas- přirozená cesta k sebeuvědomění  
  Kde: Nesměň u Českých Budějovic
 
  Kdy: 27.-30.9.  
  Vložné: 4500 Kč  
   

S Ivanou Vostárkovou, pedagogem DAMU, naší přední odbornicí na práci s hlasem v terapii i umění.

Lidský hlas komplexně vypovídá o člověku. Nalezením a osvobozením svého přirozeného hlasu můžeme prostřednictvím sebeuvědomování rehabilitovat svou jedinečnost, neopakovatelnost. Budeme hledat svůj přirozený dech, probouzet potlačované emoce a rozvíjet vnímavost a citlivost sama k sobě. Tím otevřeme cestu svému hlasu a navíc se o sobě mnoho dozvíme. Tohoto kursu se mohou zúčastnit i ti, kteří už nějaký kurs s Ivanou absolvovali, použité techniky jsou vždy originální.Během kurzu bude i čas pro rozbory zpěváckých hlasů z přinesených nahrávek, ideálně videí. Pokud si přivezete technicky kvalitní, obecně všude bez problémů spustitelný záznam, bude lektorkou rozebrán.

 

  Dotek Afriky  
  Kde: Nesměň u Českých Budějovic
 
  Kdy: 12.-14.10.  
  Vložné: 3600 Kč  
   

S Elke Waclawiczek Nozinyanga z Rakouska (s tlumočením)

V jižní Africe hraje dotek a tanec velkou roli v tradičním léčitelském umění. Tento workshop nám ukáže, jak můžeme skrze pohyb a dotek aktivovat své léčivé síly.
Elke (Nozinyanga Shilwane Ndlandla) byla rozpoznána jako Inyanga a Sangoma (tradiční africká léčitelka).
Každý rok jezdí do Afriky doplňovat své zkušenosti a od r. 2006 toto léčení prakticky používá. Známý "křovácký dotek" se naučila od kmene Ju´Hoansi, patřícího do skupiny Kung, jejíž léčivé tranzovní rituály vzbudily v osmdesátých letech široký zájem. Zcela jedinečný a vysoký sociální smysl a neuvěřitelné léčitelské úspěchy tohoto lidu podnítil také vědecké zkoumání. (Vyšlo o tom také několik knih, např. "Kung" nebo "Nisa vypráví".)
Tento víkend bude nesen láskou a hlubokou úctou před zázrakem lidství.
Elke jsme pozvali, protože máme zkušenost, že její práce je velice hluboká a transformativní. Ludmila cítí, že díky ní velmi prohloubila své konkrétní spojení s předky.
 

  Cesta bubnů - výroba šamanského bubnu  
  Kde: Nesměň u Českých Budějovic
 
  Kdy: 19.-21.10.  
  Vložné: 2900 Kč plus cena bubnu  
   

S Karlem Fulleren a Mírou Novotným.

Během semináře si vyrobíme speciální šamanský buben, který je možné použít ke hraní nebo pro šamanskou práci i ve ztížených podmínkách při silné změně vlhkosti a teploty - např. v potní chýši.

Běžný buben je nutné ve vlhkosti zahřívat u ohně, jelikož se kůže a výplet roztahují a buben "nehraje". To však s tímto bubnem není nutné, protože výplet je proveden umělou šlachou (sinew) odolávající vlhkostním a teplotním změnám, na rozdíl od tradičního výpletu koženými pásky.

Rámy bubnů jsou ze silné vícevrstvé březové překližky, předem připraveny se zabroušením hran a napuštěné olejem.
 


Kůže jsou předem očištěné, nařezané a s otvory. Kůže jsou jelení, hovězí nebo i bizoní (s příplatkem).

Paličky k bubnům si vyrobíme z habrové soustružené tyčky, která je velice pevná a zároveň velmi lehká, to umožňuje pohodlné hraní i po delší dobu.

Provedení hustšího výpletu a systém napnutí kůže na rámu zajišťuje rovnoměrné rozložení sil a tím je buben více melodický a zároveň odolnější.

Výroba bubnu zabere celý den - je to velmi meditativní práce. Budete sami překvapeni tím, jak krásné výplety budete schopni vytvořit.

Bubny potom oživíme provedením ceremonie v indiánské potní chýši. Nové bubny uslyší posvátné písně a duch bubnu tak bude moci vstoupit do každého z nich. Buben se tak stane Vašim silným spirituálním pomocníkem na vaší cestě.Cena za veškerý materiál, tedy rám, kůže hovězí nebo jelení, provazy, paličku a drobnosti, a to včetně přípravy, podpory a osobní pomoci při výrobě zaplatíte:

buben průměr 30 cm - 1800,-
buben průměr 40 cm - 2100,-
buben průměr 50 cm - 2500,-
 

  Obejměte své vnitřní dítě  
  Kde: Nesměň u Českých Budějovic
 
  Kdy: 25.–28.10.  
  Vložné: 4500 Kč  
   

S Ivou Veltrubskou a Ladislavem Dvořákem.

Každý z nás si nese z dětství citová zranění, která více nebo méně ovlivňují celý další život. Naše problémy jsou často důsledkem starých nevyřešených konfliktů, které se v našem životě stále opakují. Během kursu se vrátíme ke svým starým zraněním a začneme je léčit.

Více o tématu se dozvíte na tomto odkazu: Návrat k radosti.

Upozornění: - omezený počet účastníků!


 

  Vědomá smrt a umírání  
  Kde:

Nesměň u Českých Budějovic

 
  Kdy:

1.-4.11.

 
  Vložné: 3600 Kč  
   

S Karlem Fullerem.

Na tomto transformačním semináři se seznámíme s fenoménem smrti a umírání odlišným způsobem, než jak k tomuto tématu přistupuje moderní společnost.

Pomocí šamanských, meditačních a zážitkových technik a rituálů prožijeme cestu k mystériu existence hluboko do naší duše až k místu přechodu na druhý břeh.

Účastníci se dozvědí, jak se člověk může připravit na smrt svých blízkých a i na svou vlastní. Naučí se, jak pomoci umírajícím i zemřelým.

Opravdového duchovního pokroku můžeme dosáhnout, jen pokud se vyrovnáme se svou vlastní smrtelností a tak se navždy zbavíme strachu a můžeme žít vědomě a svobodně.

Smrt a umírání je téma, o kterém jen málokdo z nás je ochoten hovořit otevřeně. Mrtvé a umírající nelogicky schováváme před námi samotnými a děláme, jako by se nás toto téma netýkalo. Přitom se týká nás všech bez výjimky.Strach ze smrti je do člověka zakódován v každém okamžiku. Za strachem z jakékoliv ztráty v našem životě stojí strach ze smrti.

Pojďme se společně zbavit strachu, který nás svazujea přiveďme touto ceremonií radost do našeho žití.Uvědomíme si, že smrt není koncem cesty naší existence a je přirozenou součástí nekonečného koloběhu života.
 

  Energie, cítění, samoléčení  
  Kde:

Nesměň u Českých Budějovic

 
  Kdy:

9.-11.11.

 
  Vložné: 2000 Kč  
   
 

S Dr. Jiřím Návarou.

Normální je být zdravý, vyrovnaný, spokojený. Pokud tomu tak není, je někde v nás "něco" špatně. Ono "něco" se nechá pojmenovat různě - aura, energie, čakra, ..či třeba zvýšená hladina cukru. Zdrojem nevyvážeností jsou většinou psychické, ale i genetické, epigenetické, biologické faktory.
My se budeme učit hledat původ problémů, odstraňovat vnější projevy a hlavně definovat měřitelné hodnoty a ty měřit. Budeme objevovat vnitřní citlivost darovanou každému z nás do kolébky, bez použití medikamentů trénovat navracení buněk, orgánů i těla zpět do stavu homeostáze.
Naším cílem bude pomocí různých mentálních cvičení proniknout k jádru nedokonalosti, očistit ho a vrátit mu vitalitu. Naším cílem je nastolení opětovné harmonie v tělesných funkcích. Jak zdraví jsme, je jen a jen na nás.
Víkend s Dr. Návarou jsme zařadili zejména díky osobní zkušenosti L. Chrášťanské - "V poslední době mi jeho metody i přístup po zdravotní stránce velmi pomáhají."
 

  Holotropní dýchání  
  Kde: Nesměň u Českých Budějovic
 
  Kdy: 15.-18.11.  
  Vložné: 3600 Kč  
   

S facilitátory vyškolenými prof. Grofem: MUDr. Jaroslavem Kursou, PhDr. Lídou Chrášťanskou a Ing. Petrem Pacovským.

Dýchá se dvakrát.

Kombinací uvolnění, zrychleného dýchání, hudby a práce s tělem nastává změněný stav vědomí, který umožňuje kontakt s hlubšími vrstvami naší psychiky.


Při tomto kontaktu se můžeme potkat s naší vnitřní moudrostí, získat náhled na sebe i na to, co se nám děje. Zároveň je podporována samoléčebná schopnost našeho podvědomí. Důležité jsou i nové zážitky a síla emoční energie skupiny.
 

  Šamanské, tranzovní a vizionářské tance  
  Kde:

Nesměň u Českých Budějovic

 
  Kdy:

23.-25.11.

 
  Vložné: 2800 Kč  
   

S Karlem Fullerem a Ludmilou Chrášťanskou.

Tranz, extáze, šamanské vědomí, rozšířené vědomí - to jsou mosty, přes které můžeme přejít z našeho světa na druhou stranu - do nekaždodenní skutečnosti. Přináší nám dar v podobě vize, síly, léčení a očištění. Inspirují nás a pomáhají nám najít směr v našem životě.
Těchto stavů je možné dosáhnout pomocí speciálních technik při práci se zvukem (šamanské cestování, buben, zpěv), silovými rostlinami, hlubokou meditací nebo holotropním dýcháním.
Nebo také formou vizionářských a tranzovních tanců.
Na tomto zážitkovém semináři si vyzkoušíme několik technik šamanských a posvátných tanců, které nám umožní zažít zkušenost s vizemi a pracovat s nimi.

Tyto posvátné rituály se obrací zejména k síle a pomoci od našich předků. Pochopíme jejich význam a naučíme se využít jejich léčebný potenciál pro náš život. Budeme tvořit společně, ale bude čas i na individuální práci.

"Tanec duchů, tanec duše, zikr - rozpomenutí se na svou esenci, Tanec síly". To jsou jen některé z názvů tanců, které se naučíme a zažijeme jejich sílu a moc měnit k lepšímu naši realitu pozitivní kvantovou změnou.

Pozn.: Pro účast není nutná žádná pohybová či taneční průprava nebo zkušenost. Tance jsou jednoduché a zvládnou i jedinci, kteří si myslí, že nejsou pohybově nadaní.
 


     T Ě Š Í M E   S E   N A   V Á S!     

Jorge Redtail Hawk Arenivar, Jana Bícová, Ing. Jan Bičiště, Bc. Adam Borzič, Terezie Dubinová PhD., RNDr. Ladislav Dvořák, CSc., Rahmana Dziubany, Hana Eassey, Pavla Francová-Kovaříková, Ing. Karel Fuller, Ing. Zdeněk Houra, PhDr. Ludmila Chrášťanská, MUDr. Rolf Janzen, Shamsudin-Dinesh Juckoff, Sw. Kevala, PhDr. Jan Kobylka, MUDr. Jaroslav Kursa, Ing. Jan Kuželka, Brita Baraka von Kugelgen, Daniela Mášová, Bc. Linda Mikulová, MUDr. Tomáš Morcínek, Miroslav Novotný, Jeff Oliver, MgA. Petra Oswaldová, Ing. Petr Pacovský, Ing. Luděk Pešek, CSc., Marcela Pešková, Tara Love Perry, Petra Sedláková, Rev. Alima Stoeckel, Hauke Jelaluddin Sturm, Ing. Pavel Sudík, Ma Prem Sugandho, Ing. Jan Šilar, PhDr. Iva Veltrubská, Mgr. Petr Vladyka, MgA. Ivana Vostárková, Bc. BcA Tomáš Wortner, Mgr. Václav Wortner a další.